Logo3

Today we believe God wants us to know that ...

when you strike out, you always strike in.

Any weapon you use to strike, - clenched hand, angry voice, closed heart withholding love, - is double-sided with one edge always cutting deep into yourself. Sometimes a weapon is necessary, but use it wisely, - and remember that the cost of using one are your own wounds.

or for your personal Message from God.

Pray with Me Pray for others to make a difference. Ask others to pray for you!

Rotciv
Rotciv

YAHWEH EL SHADDAI Sumasampalataya po ako sa iyo sa espiritu at katotohanan, nanalig po ako sa inyong kapangyarihan! ikaw lamang aking paglilingkuran!

YAHWEH EL SHADDAI thank you for all the blessing you gave to me! please forgive all my sin!! please give me a abundant blessing of car loan and seaman's loan account release to give a enough commission to sustain all my needs in daily basis

YAHWEH EL SHADDAI pagalingin mo po sina lita aquino at marilyn pacheco adayo sa kanilang karamdaman ngayon at bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa isip, puso, damdamin.hinihiling ko po nawa ay proteksyunan at iligtas niyo po silang dalawa marilyn gomez pacheco at lita de guzman aquino sa lahat ng kanila gagawin at pupuntahan.

YAHWEH EL SHADDAI nais ko sanang idalangin sa inyo at nawa'y loobin niyo po ang kahilingan ko na si lita de guzman aquino na ingatan at proteksyunan niyo po mula sa mapagsamantala't mapang-abusong amo sa trabahong pinasok nya sa middle east, pagpalain niyo rin po siya sa bansang pinuntahan upang magtrabaho bilang domestic helper.

YAHWEH EL SHADDAI nais ko sanang idalangin sa inyo at nawa'y loobin niyo po ang kahilingan ko na ilayo mo po at iligtas, proteksyunan si marilyn pacheco adayo mula sa kamay ng mga taong mapagsamantala at makasarling tao sina yazin gasilla, mark palaca o palarca, archie bigyan niyo po si marilyn pacheco adayo ng kapayapaan sa isip, puso, pagpalain niyo rin po siya ng maraming car loan and seaman's loan account release to give a enough commission to sustain all needs in daily basis ni marilyn pacheco adayo.

patawarin niyo po ako sa lahat ng mga salitang masakit at masama naitext ko ke marilyn pacheco adayo hindi ko po kagustuhan dala lang po ng bugso at siklab ng galit ko sa kanya patawarin niyo po ako at pinatawad ko na siya.

in JESUS CHRIST!! AMEN!!